ACOLLIDA MATINAL

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL (SAM) – CURS 2020-2021

Finalment hem arribat a un acord econòmic amb CatSchool, respecte al curs passat, han pujat la tarifa 1 € al mes per cada tipus de servei d’acollida per usuari/a fix i respectaran les tarifes per l’acollida d’usuari/a esporàdic.

Així doncs, us facilitem les tarifes per aquest curs 2020-2021:

Acollida usuari/a fix

Acollida usuari/a esporàdic
30 minuts: 2 €
60 minuts: 3 € 90 minuts: 4 €

Els usuaris/es que facin ús del servei d’acollida matinal de 1 hora i 30 minuts i 1 hora podran esmorzar a l’escola sense cap cost addicional. L’esmorzar inclourà llet amb cacau, cereals o galetes i fruita tallada de temporada.

I les condicions del Servei d’Acollida:

USUARI/A FIX I ESPORÀDIC

  • USUARI/A FIX: S’entendrà com a fixos els que fan ús del servei d’acollida com a mínim 3 dies a la setmana durant tot el mes.
  • USUARI/A ESPORÀDIC: S’entendrà com esporàdic l’usuari/a que faci ús del servei menys de tres dies a la setmana.

FORMA DE PAGAMENT

  • FORMA DE PAGAMENT: Mitjançant domiciliació bancària, que es tramitarà del dia 1 al 5 de cada mes. El cobrament per domiciliació serà a mes vençut. També es podrà realitzar per transferència, portant el comprovant . Quedant anul·lat el pagament en efectiu.
  • Número de compte corrent servei d’acollida: ES85-2038-9224-3560-0025-0491

-Els esporàdics, en cas de no fer domiciliació bancaria, faran un ingrés cada divendres de la totalitat de dies que han fet servir durant la setmana i fent arribar el comprovant a la coordinació per mail.

-Imprescindible estar al corrent de pagament de la quota de l’AFA. Abans de començar el servei d’acollida s’haurà de haver fet el pagament de la quota familiar de l’AFA. CatSchool no podrà rebre en servei d’acollida cap nen/a que no sigui soci de l’AFA. Adjuntem el document per fer-se soci de l’AFA.

  • Els alumnes que sol·licitin el servei d’acollida pel curs 2020-2021 han d’estar al corrent de pagament per fer ús del mateix.
  • L’impagament d’una mensualitat del servei d’acollida impossibilita l’ús del servei al mes següent.
  • Es carregaran els rebuts tornats, amb les despeses que es generin, en la següent emissió.

CANVIS CONDICIONS SERVEI D’ACOLLIDA

-Tots els canvis que es vulguin realitzar en les condicions del servei del menjador (baixes, dies, etc.), s’haurà d’informar a la coordinació del centre abans del dia 20 de cada mes a traves d’un mail “catescosplai@gmail.com” i s’aplicaran a partir del dia 1 del mes següent.

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

L’horari d’atenció a les famílies serà els dijous de 9:00 a 10:00 hores de dilluns a divendres i aquesta serà , mitjançant telefònicament, WhatsApp o mail. Telèfon de contacte: 665 502 974 e-mail: catescosplai@gmail.com

D’altra banda, CatSchool ens ha fet arribar aquest enllaç:

https://forms.gle/Jm4q2XezS3xm8Hgh6

per que us pugueu donar d’alta. Ens han demanat que tota família que està fent ús del servei, tingui la butlleta feta amb data màxima el 28/09, per girar els rebuts entre el dia 1 i 5 del més següent.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Salutacions,

JUNTA AMPA SPLAI ampasplai@gmail.com
Facebook: AMPA de l’Escola Splai blog: AMPA ESCOLA SPLAI


Atentament,
AFA SPLAI

PAGAMENT QUOTA AFA CURS 2020/2021

Per fer-se soci del AFA, cal fer un ingrés de 20€ per família al compte del AFA:

BANC SABADELL – IBAN ES25 0081 1582 22 0001022208

FEU CONSTAR: NOM, COGNOMS I CURS DEL/S ALUMN@/S

IMPORTANT: Cal conservar el justificant de pagament durant tot el curs i presentar-lo per poder beneficiar-vos dels avantatges pels socis del AFA.

RECORDEU LA NECESSITAT DE SER SOCI DE L’AFA PER PODER REALITZAR ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, ACOLLIDA MATINAL, CASALS I PER OBTENIR DESCOMPTES EN LA ROBA ESCOLAR I ELS LLIBRES.

ELS NO SOCIS DE L’AFA NO PODRAN REALITZAR CAP ACTIVITAT ORGANITZADA PER NOSALTRES.

AFA SPLAI