Qui som?

Formada per un grup de pares i mares que es renova periòdicament, la Junta compta amb la següent estructura : president, , secretari/a, tresorer i vocals. Ens trobem al llarg de cada curs en diverses reunions, tant de la pròpia junta com amb la Direcció de l’escola, per tractar temes rellevants que després transmetem a la resta de famílies.

Per qualsevol dubte: ampasplai@gmail.com