Casal de tarda

Casal de tarda de dilluns a divendres. Dies esporàdics 3’50 €.
Per tal d’apuntar-se al casal esporàdic, les famílies hauran d’escriure dues
notes, una pel professor/a i una altra per deixar a la bústia de l’entrada (el
mateix dia que vulgueu apuntar a l’infant). En aquesta nota s’haurà
d’informar de:

Nom de l’infant, curs i telèfon.

  • 1 dia setmanal de P3 a 6è / 8’60 €
  • 2 dies setmanals de P3 a 6è / 15’80 €
  • 3 dies setmanals de P3 a 6è / 22’90 €
  • 4 dies setmanals de P3 a 6è / 30’60 € 5 dies setmanals de P3 a 6è / 36’50 €