ENLLAÇOS D’INTERÈS

Escola Splai http://www.escolasplai.cat/

Fundació Cet 10 https://cet10.com/

Ajuntament de Barcelona https://www.barcelona.cat/ca/

Biblioteques: http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibvilapicina/es http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibnoubarris/es

Associació d’Ampes de Catalunya https://www.fapac.cat/

Cem Turó de la Peira

https://www.barcelona.cat/vacances/es/detall/centre-esportiu-municipal-turo-de-la-peira_92086022707.html