Inscripcions Extraescolars

INSCRIPCIONS
Per fer ús del servei d’extraescolars és necessari ser soci de l’AFA, amb el corresponent pagament de la quota anual familiar (20€) abans d’iniciar el servei.
Les activitats extraescolars s’inicien a mitjans d’octubre i finalitzen al maig.
Aquest any les inscripcions a les activitats es formalitzaran de manera online a través de la plataforma Afagest (www.escolasplai.afagest.com) el format de cobrament seguirà sent per domiciliació bancària a l’inici de
cada mes.
Les baixes i altes es tramitaran abans del dia 22 del mes anterior a través
de la plataforma online esmentada.
La figura de referència a l’escola és la Mar Rubies, el seu correu de
contacte per a dubtes o consultes és: mrubies@cet10.com
Per a més informació consulta els nostres canals de comunicació:

WEB http://www.fundaciocet10.org
BLOG blogfundaciocet10.org/
FACEBOOK Fundació CET10

Activitats 2020-2021
PREUS I DIES D’ACTIVITATS
Casal de tarda
1 dia de P3 a 6è / 8’60€
2 dies de P3 a 6è / 15’80€
3 dies de P3 a 6è / 22’90€
4 dies de P3 a 6è / 30’60€
5 dies de P3 a 6è / 36’50€
La resta d’activitats exposades en la graella tenen un cost mensual diferenciat segons el nombre de dies que es realitzin.
1 dia a la setmana / 17’85€
2 dies a la setmana / 25’75€
Els preus indicats son quotes mensuals.
AJUTS ECONÒMICS
L’Institut Barcelona Esports atorgarà ajuts econòmics a les famílies que així ho sol·licitin (només una beca per participant) i que reuneixin els requeriments. Aquestes s’adjudicaran a infants de 6 a 17 anys i només per activitats esportives.
El període de sol·licitació de beques va del 23 de setembre al 14
d’octubre.
Com es sol·licita?
Les famílies hauran de dirigir-se al següent
enllaç https://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/subvencionsefhe_302069 i donar-li a tramitar sol·licitud.
Per poder fer els tràmits pertinents, prèviament hauran de llegir el tutorial que us farà arribar l’AMPA de l’escola
En aquest tràmit els demanarà el codi de la beca que també us facilitarà l’AMPA.