Piscina Turó de la Peira

HORARIS
• infantil (P3, P4, P5 ) tots els dijous de 16:45 a 17:30.
• primaria ( 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º) tots els dimarts de 16:45 a 17:30.


PROTOCOL ENTRADA, TRANSIT I SORTIDA
• Caldrà respectar en tot moment les consignes donades pels responsables de la instal·lació.
• Totes les persones de més de 6 anys estan obligades a fer ús de la mascareta tapant nas i boca en tot moment, incloent el vestidor. L’únic moment que els infants podran estar sense mascareta es dins de la pròpia piscina en la realització de la activitat.
• L’entrada es pot realitzar a partir de 20 minuts abans de l’inici de l’activitat.
• Aforament de un màxim de 11 persones per vestidor.
• A partir dels 7 anys els alumnes hauran d’entrar sols.
• Caldrà seguir en tot moment la senyalització de la instal·lació per la circulació de forma correcte.
• Serà d’obligat compliment la desinfecció de mans a l’entrada al centre.
• No es poden quedar les coses al vestidor. Els cursetistes hauran de posar tots els seus objectes dins de la motxilla i treure-la als banc de dins de la piscina. En aquest moment els vestidors es desinfectaran.
• Les dutxes dels vestidors queden fora del servei. Els infants es treurant ràpidament amb les dutxes de la piscina el excés de substancies.
• Per facilitar el protocol i la convivència es demana entrar un pare per grup de nens menors de 7 anys.
• Tots els lavabos estaran en servei per els infants.
MATERIAL NECESSARI
• banyador
• casquet de bany
• xancletes (pels petits millor si són lligades pel taló)
• tovallola (pels petits millor tipus ponxo)
• opcional per els grans ulleres de natació

PAGAMENT ACTIVITAT EXTRAESCOLAR PISCINA 2020-2021
Compte del AFA:
BANC DE SABADELL – IBAN ES25 0081 1582 22 0001022208

 • QUOTA ANUAL familiar AFA CURS 2020/2021
  20 € per família
  Feu constar a l’ingrés o transferència: NOM, COGNOMS I CURS DEL/S ALUMN@/S
  IMPORTANT: Cal conservar el justificant de pagament durant tot el curs i presentar-lo per poder beneficiar-vos dels avantatges pels socis
 • CURS IMPORT
  Infantil (P3, P4 i P5) 69,00 €
  Primària (1r. A 6è.) 59,00 €
  Feu constar a l’ingrés o transferència: NOM, COGNOMS I CURS DEL/S ALUMN@/S
  ** El CEM Turó de la Peira, amb la voluntat de compensar els darrers dies de març que va estar tancat i premiar la fidelitat dels usuaris del segon trimestre del curs passat, els oferirà un 15% de descompte.
  Per tant, les tarifes per aquests usuaris/es, només pel primer trimestre, seran de:
  CURS IMPORT
  Infantil (P3, P4 i P5) 58 ,00 €
  Primària (1r. A 6è.) 50 ,00 €
  AMPA Splai

Moltes gràcies,
Ampa Escola Splai

Piscina Turó de la Peira

Carrer de Sant Iscle, 50, 08031 Barcelona
937 86 50 53