Vull fer-me sòcia o soci

Com a família sòcia, a banda de poder exercir els drets i deures recollits en els estatuts de l’AFA, podreu gaudir dels serveis i activitats gestionats per l’AFA.

A més, amb la vostra quota contribuireu al finançament de l’AFA, i ajudareu també a fer de l’escola un espai de major participació de les famílies.

Com sol.licitar’lo:

ampasplai@gmail.com

Poseu el nom,cognoms i curs de l’alumne .